2022-06-16
Akumulačné reťaze v našej ponuke

Ideálne riešenie na prenos obrobkov, výrobkov a dielov!

Zoznámte sa s akumulačnými reťazmi a ich vlastnosťami z našej ponuky!
Objavte výhody ich používania!
Zistite, čím sa líšia akumulačné reťaze IWIS od iných klasických riešení!

 

Typy akumulačných reťazov

IWIS štandardné akumulačné reťaze

Štandarná* zostava akumulačnej reťaze.

Akumulačné reťaze prenášajú a zhromaždujú produtky v jednom čase. Zvyčajne sa pohybujú v pároch. Akumulačné reťaze IWIS umožňujú jednoduché polohovanie materiálu v ľubovoľnom bode prepravnej dráhy čím odstraňujú potrebu zastavovania a spúšťanie reťaze, čo by mohlo narúšať prepravovaný materiál. Pohon je zabezpečený reťazovy´mi koelsami ktoré sú pripojený k bočným valcom. Na podopretie sa používajú vedenie reťaze bez podopretia centrálnych valčekov, aby sa zabezpečil voľný chod.

*Pri žiadosti o cenovú ponuku/objednávku uveďte prensé podmienky použitia, materiál valca. Dopravné valce sú k dispozícii v nasledujúcich materiáloch: plast, oceľ.


IWIS Akumulačné reťaze s vyrovnávacími dopravnými valčekmi

Na dvojvalcovom akumumlačnom reťazi zaťaženie sa rozloží rovonomerne.

Akumulačné reťaze s vyrovnávacími dopravnými valčekmi majú valčeky na každom čape, oproti jedinému širokému valčeku na každom druhom čape. Výsledkom je, že čap má nosnú funkciu a prenáša toto zaťaženie na dvojnásobný počet valčekov. Tým sa výrazne predlžuje životnosť reťaze aj vedenia.

*Pri žiadosti o cenovú ponuku/objednávku uveďte prensé podmienky použitia, materiál valca. Dopravné valce sú k dispozícii v nasledujúcich materiáloch: plast, oceľ.


MEGAlife akumulačné reťaze

Bezúdržbové akumulačné reťaze nevyžadujú mazanie.*

Poniklované doštičky a čapy s ekologickým povrchom,ktorý si nevyžaduje mazivo, znižujú náklady na údržbu a skracujú prestoje pre vaše aplikácie. Akumulačné reťaze od IWIS so špeciálnymi upravenými kĺbmi a prepravnými valcami zo spekaného kovu - prvé bezúdržbové akumulačné reťaze s valčekmi s ľahkým chodom. Používajú sa najmä v elektronike, potravinárskom, drevárskom, sklárskom, kersmickom a automobilovom priemysle a vo všetkých oblastiach, kde je mazanie reťaze problematické alebo nie je povolené.

*Pri žiadosti o cenovú ponuku/objednávku uveďte prensé podmienky použitia, a s akým materiálom v akej koncentrácii príde MEGALIFE bezúdržbová reťaz do kontaktu!


Akumulačné reťaze s ochranou prstov a malých dielov

Akumulačné reťaze s ochranou prstvo s malých dielov zabraňuje vnikaniu malých častíc, ktoré by mohli upchať valce a /alebo reťazový článok.

Akumulačné reťaze s ochranou prstov a malých častí optimálne zakryje priestor medzi jedným akumulačným valcom a zabraňuje vniknutie malých dielov, ktoré by sa mohli zaseknúť. Okrem toho kryt zabraňuje úmyselnému alebo náhodnému vloženiu prstov, keď je dopravník v prevádzke - zabraňuje nehodám, pri ktorých by sa prsty ľudskej ruky mohli zachytiť medzi valcami.


IWIS akumulačná reťaz s bočným ohybom

Ideálny pre dopravníkové systémy s extrémne malými polomermi.

Akumulačné reťaze s bočným ohybom sú k dispozícii v štandardnom a dvojvalcovom vyhotovení. Dvojvalcový typ má polomer ohybu 350mm, zatiaľ čo štandardný typ má polomer ohybu 450mm. Optimálne rozloženie zaťaženia ako aj prepravovaného materiálu ležiaceho na článkoch aj v ohyboch, znižuje opotrebovanie reťaze.

*Pri žiadosti o cenovú ponuku/objednávku uveďte prensé podmienky použitia, materiál valca. Dopravné valce sú k dispozícii v nasledujúcich materiáloch: plast, oceľ.

V čom sú odlišné IWIS akumulačné reťaze s bočným ohybom od klasických riešení?

Štandardné riešenietandard megoldás

 Kontaktné body

Vývoj od IWIS

 Kontaktné povrchyr

Body opotrebovania pri reťaziach s bočným ohybom.

Pri klasických reťaziach s bočným ohybom sa čap reťaze dotýka steny puzdra v dvoch bodoch, oproti v riešení od IWIS kde je čap v jednej rovine s vnútornou stenou puzdra po celej dĺžke čapu.


Výhody z jeho používania:

 • efektínejšia a hospodárnejšia prevádzka
 • dlhšia životnosť
 • optimalizované rozloženie zaťaženia
 • aplkikácia vo všetkyćh oblastiach priemyslu
 • plynulý chod

 Oblasti použitia akumulačných reťazí:

 • autOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
 • pOTRAVINáRSKY PRIEMYSEL
 • dREVáRSKY PRIEMYSEL
 • elektronika
 • BaliACI PRIEMYSEL
 • lOGISTIKA
 • FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

Pozrite si ponuku nášho eshopu!

Pozriem sa na to 

Máte otázku?


Viac informácií o vyššie uvedených produktoch získate na adrese:
 e-mail: powerbelt@powerbelt.sk alebo na telefonnom čísle + 421 31/ 550 39 96

Obráťte sa na nás dôverou!